Op het park zijn een aantal bungalows voor recreatief gebruik te huur

Bungalows 3, 6, 63 en 70
Telefoon 020-6104699
of 06-12309886
Zie ook www.dewitteburchten-ermelo.nl

Bungalow 47 Via AirBnB

Bungalow 51
Informatie BestBuy BnB
0341 881623
06-22441169
www.bestbuymakelaars.nl
info@bestbuymakelaars.nl

Op het park zijn een aantal regels van toepassing, waarbij als hoofdregel geldt dat andere bewoners niet worden gehinderd.